از لحاظ  خواص غدایی  ودر مانی عسل به سه دسته زیر  تقسیم  می شود:

(1)    عسل  طبیعی

عسل  هایی  که توسط  زنبور عسل منحصرا از شهد  گل ها تولید می شود . در سراسر  دنیا  مردم  فقط این  نوع  عسل ها  را عسل طبیعی  می پندارند و هر نوع عسلی  که غیر از شهد  از مواد دیگر  شده باشد  یا  زنبور عسل  در تولید آن  ها  از غذا هایی چون شربت  هم تغذیه  کرده باشند، به عنوان  عسل غیر طبیعی  شناخته شده  است . اما در اینجا تعریف جدیدی برای عسل های طبیعی   ارائه  شده است  که ضمن  آن عسل  های تولید شده از شهد به علاوه شربت هم جزء عسل های طبیعی  طبقه بندی  می شوند، زیرا  این گونه  عسل ها نیز با جزیی تفاوت  قابل اغماض  دارای  خواص  عسل های  تولید شده  از شهد  خاالص  بوده  و چه بسا  که  می توان  با  غنی سازی  شربت  مصرفی  با مواد غذایی  و دارویی  مختلف ، عسل هایی  تولید کرد  که خواص  آن ها  از خواص  عسل شهد خالص بیشتر باشد .

(2)   عسل طبیعی  شهد + شربت

عسل هایی که  توسط  زنبور عسل  از شهد  گل ها  به علاوه شربت  تولید می شود . این  گونه  عسل ها  معمولا  تحت شرایط  کمبود  منابع شهد  تولید می شوند . به عبارت دیگر  وقتی گل  های  شهددار کافی در محیط اطراف  زنبورستان  نباشد ، زنبور دار  ناچار می شود  که علاوه بر  شهد جمع آوری شده  توسط زنبور  ها ، مقداری  هم شربت  خالص  یا شربت  غنی شده  با ویتامین ها  وسایر مواد مجاز دراختیار  زنبور ها  قراردهد  تا زنبور ها بتوانند  علاوه بر تولید  عسل برای زنبور دار  تولید کنند . به نظر مولف  چون شهد و شربت  از لحاظ مواد غذایی  تفاوت  قابل توجه ای  ندارند و زنبورها  پس از مصرف  شهد یا  شربت  به هر دوی  آن ها مواد ارزشمند  تولید شده  در بدن  خود مثل آنتی  بیوتیک ، آنزیم و غیره  را می افزاید ، خواص  غذایی و درمانی  عسل تولید شده از شهد به علاوه  شربت  تفاوت چندانی باهم ندارند  ونباید  چنین عسل هایی  را تقلبی دانست . مردم باید بدانند که اگر  منابع کافی  شهد در اختیاران زنبوران  باشد ، هر گز  به نفع آن  ها  نخواهد  بود  که به جای تولید عسل  از  شهد  رایگان  گل ها  هزینه  خرید  شکر  وتغذیه  زنبور ها  با شربت شکر  را به خود تحمیل  کنند . به هر حال  که مطلوب  مصرف  کننده است  که زنبور ها آن را ساخته  باشند.

اما  مردم  باید  توجه  داشته باشند  که  زنبور ها  از شربت شکر مشابه  شهد گیاهان تغذیه  می کنند. به این  معنی که شربت  را مشابه  شهد  می بلعند  و به آن آنزیم  مبدل (انورتاز) اضافه  می کنند  و با این عمل  قند  معمولی  شربت شکر  را به گلوکز  و فروکتوز  تبدیل  می کنند. همچنین  سایر مواد ی که  خود زنبور عسل  به شهد  اضافه  می کند ، به شربت  بلعیده  نیز  اضافه  می کند . تنها  کمبود  و تفاوت  عسل  شهد  با عسل  مخلوط شهد  وشربت شکر، عطر شهد و مقدار جزیی  ویتامین  ها و مواد  معدنی  موجود  در شهد  است که  در شربت خالص  یافت نمی شود . این حقیقت را هم  باید  بدانیم  که شهد گل  ها  تا میزان  بیش از 99درصد  از گلوکز  و فروکتوز  و آب  تشکیل  شده  و حدود  یک  درصد  مابقی  آن از مواد  معدنی  وجزیی  از آن  از ویتامین  ها  تشکیل  شده  است.  لذا  در مقایسۀ  ترکیب  شهد و شربت ، آب  موجود  در هر دو کیفیت  مشابهی  دارد قند  ساکارز  موجود در شربت ، در عسلدان  زنبور  تحت تاثیر  آنزیم  مبدل  به گلوکز  و فروکتوز  تبدیل می شود و جزیی  مواد  معدنی  و ویتامین  های  موجود در شهد ، به راحتی  قابل افزودن به شربت  شکر  و تغذیۀ آنها  به زنبور  است و زنبور عسل  سایر  مواد  مثل  آنزیم و آنتی  بیوتیک را هم  شهد  و هم به  شربت  بلعیده  برای عسل  سازی  اضافه  می کند .

حال اگر قبول کنیم که بین ترکیب شهد و شربت تفاوت چندانی وجود ندارد واز طرفی زنبور دار میتواند با افزودن مواد غذایی ودارویی مجاز به شربت آن را در حدی معادل شهد وحتی بیش از شهد غنی کند ، و زنبورها با استفاده از شهد گل ها بعلاوه شربت غنی شده عسل بسازند ، دیگر نباید نگران خواص چنان عسلهایی باشیم .

 (3) عسل تقلبی

موادی هستند که بنام عسل عرضه میشوند و زنبور عسل در تولید آنها هیچ دخالتی ندارد . همچنین گاهی این مواد با نسبت های غیر مشخص به عسل اضافه می شوند که در هر دو صورت چنین موادی تقلبی محسوب می شوند و باید با افراد سود جوی عرضه کنننده این مواد  برخورد قانونی شود . شربت غلیظ شکر ، شیرۀ خرما  و غیره از جمله موادی هستند که ممکن است به صورت خالص یا مخلوط با عسل و بنام عسل عرضه شوند . توجه داشته باشید که عسل های  تولید شده از شهد گیاهان به علاوۀ شربت کمکی که در شرایط کمبود شهد، زنبوردار مجبور به مصرف آن است ، عسل طبیعی بوده و تقلبی محسوب نمی شوند .

عسل های طبیعی و تقلبی 

عسل طبیعی و غیر طبیعی، هر دو در شرایط سرما شکرک می زنند. بنابراین شکرک زدن هیچ دلیلی  برای تقلبی بودن  عسل نیست . رنگ، بو و طعم عسل مربوط به نوع گیاهی می شود که زنبور عسل  از آن شهد جمع کرده  است. عسل طبیعی می تواند رنگهای بسیار  متنوعی  داشته باشد. چنانچه عسل  عطر  و طعم  گلها  را داشته  باشد، ممکن است  عسل طبیعی باشد . تشخیص طبیعی  یا غیر طبیعی بودن عسل، شاید توسط  برخی زنبورداران  و عسل شناسان  خبره  قابل حدس باشد اما تشخیص  دقیق عسل  فقط در آزمایشگاه  عسل  با تعیین  قند های موجود در آن امکانپذیر است . عسل طبیعی  به طور  عمده  حاوی قندهای گلوکز  و فروکتوز  است و مقدار  ساکارز  یا قند (شکر) معمولی  در آن بسیار  اندک است  چنان چه  در آزمایشگاه  مشخص شود  که عسل حاوی  مقدار زیادی  قند معمولی  است، معلوم  می شود  که عسل  با شربت غلیظ  شکر قند معمولی مخلوط شده  است. زنبور داران  در زمستان  زنبور های خود را  با شربت شکر  تغذیه  می کنند  ودر بهار تابستان  نیز در نقاطی که  شهد کافی  وجود ندارد ، از شربت شکر  به عنوان  مکمل غذایی  استفا ده می کنند. بنابراین اگر  منظور  فرد  از عسل  طبیعی، عسلی است که زنبور  فقط با استفاده  از شهد گلها تهیه کرده باشد. احتمالا چنین عسلی در ایران  کمیاب  است. براساس نظر چندین  زنبور دار  که شخصا با آنها صحبت  کرده ام، اگر زنبور دار  فقط به تولید  عسل  از شهد گلها بپردازد و به زنبورهای  خود شربت شکر  ندهد، چنان  عسلی را باید با قیمت نسبتا بالاتری نسبت به  قیمتهای  کنونی عسل بفروشد .

 

 

 

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading