به این عکس توجه کنید

  7 نقطه رنگی را در بدن انسان میبینیم

    این نقاط همان مراکز دریافت انرژی انسان هست که به آن چاکرا میگویند و  ما 7 چاکرا اصلی داریم

 

انسانها انرژیشان را تنها از غذا و هوا و آب تامین نمیکنند، بلکه انرژی جهان هستی هم در سلامتی و زندگی انسان نقش مهمی دارد.

هر نقطه یا همان چاکرا مربوط به یک سری حالات روحی و جسمی انسان است و هرکدام از این چاکراها از حالت تعادل خارج شوند سیستم مربوطه بدن هم به هم میریزد

مثلا چاکرا قلب که سبز رنگ هست به مسائل عاطفی و مهربانی و از طرفی به خود قلب هم وابسته است

اگر این چاکرا از حالت تعادل خارج گردد انسان دچار عطوفت و مهربانی بسیار زیاد یا برعکس انسان سنگ دل میشود ضمن اینکه قلب هم دچار آسیب می گردد

پس مواظب نقاط دریافت انرژیمان باشیم.

چاکراها انرژی حیاتی را وارد بدن ما میکنند تا حیات ما ادامه پیدا کند.

این انرژی حیاتی منشأ الهی دارد و باعث میشود ما به تمام خرد یا آگاهیهای معنوی دست یابیم.

چاکراها به طور مداوم انرژی را دریافت و آزاد میکند.

اگر افکار منفی داشته باشید، چاکراها با انرژی سنگین و تیره آلوده میشوند و چاکرای آلوده نمیتواند به طور کامل انرژی را به جریان اندازند و درنتیجه احساس بی حالی، کندی و عدم تعادل میکنید و نمیتوانید از تواناییهای طبیعی روانی خود هم استفاده کنید.

در ادامه به معرفی تک تک چاکراهای بدن میپردازیم.

 

ارسال نظر

biuquote
  • نظر
  • پیش نمایش زنده
Loading